Kontakt: tel. 71 395 4183, email:

  1. Synteza i zbadanie właściwości spektroskopowych pirofosforanu KYP2O7 współdomieszkowanego jonami Er3+ i Yb3+.
  2. Synteza i zbadanie właściwości spektroskopowych ortofosforanów Ca10M(PO4)7 (M = Li, Na, K, Rb, Cs) domieszkowanych jonami Eu2+.

Czas na wykonanie prac: przynajmniej 1 rok.