Kontakt: tel. 71 395 4192, email:

1. Struktura elektronowa i własności wybranego metalicznego układu f-elektronowego.

Zadaniem dyplomanta będzie wyznaczenie struktury elektronowej metalicznego układu f-elektronowego w oparciu o zależności temperaturowe ciepła właściwego i podatności magnetycznej oraz inne dostępne dane doświadczalne. Praca obejmowałaby zebranie, ewentualnie uzupełnienie danych doświadczalnych, przystosowanie istniejących programów komputerowych do równoczesnego dopasowywania różnych danych i zastosowanie ich do wybranego przykładu.

 

2. Prosty model cząstek silnie skorelowanych w zastosowaniu do socjofizyki.

Proste modele cząstek silnie skorelowanych konstruuje się by wyjaśnić nieintuincyjne właściwości rzeczywistych układów silnie skorelowanych, rozumieć towarzyszące im zjawiska kolektywne oraz przejścia fazowe. Od pewnego czasu wykorzystuje się je także do symulacji zachowań społecznych. Celem pracy byłby przegląd ostatnich osiągnięć w tej właśnie dziedzinie, ich analiza w oparciu o uzupełniające obliczenia własne i ewentualnie zaproponowanie modyfikacji poprawiających model(e). Wskazana pewna sprawność matematyczna i komputerowa.

 

3. Uproszczony model intensywności przejść optycznych w układach f-elektronowych.

Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest zastosowanie efektywnego uproszczonego modelu fenomenologicznego pozwalającego wyznaczyć intensywności przejść dipola elektrycznego pomiędzy poziomami pola krystalicznego dla serii związków f-elektronowych. Wskazana byłby umiejętność programowania pozwalająca przystosować istniejące programy komputerowe.

 

4. Model widm optycznych wybranych układów f-elektronowych.

Celem pracy jest interpretacja widm optycznych z uwzględnieniem wpływu pola krystalicznego. Praca obejmuje identyfikację przejść, przystosowanie istniejących programów komputerowych, przeprowadzenie obliczeń i analizę wyników.

Uwaga, możliwość kontynuowania tematu po zakwalifikowaniu się na studia doktoranckie w INTiBS. Zapraszam na konsultacje.