Kontakt: tel. 71 395 4263, email:

1. Właściwości transportu elektronowego związków międzymetalicznych pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym.

2. Badanie właściwości termoelektrycznych stopów klatratowych.

3. Badanie właściwości magnetycznych i spektroskopowych kumarynowych kompleksów miedzi(II).