Kontakt: tel. 71 395 4176, email:

1. Zbadanie wpływu warunków syntezy zol-żelowej na strukturę i morfologię nanokrystalicznych warstw Y2Si2O7 - syntezy chemiczne, XRD, spektroskopia ramanowska, AFM, elipsometria, czas realizacji min. 1 rok

2. Synteza i zbadanie wpływu domieszkowania jonami ziem rzadkich na parametry strukturalne i spektroskopowe nanoproszków Y2Si2O7 o wąskim rozkładzie rozmiaru ziaren - syntezy chemiczne, XRD, spektroskopia optyczna, min. 1 rok

3. Synteza i zbadanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nanometrycznego Lu2Si2O7 o wąskim rozkładzie rozmiaru ziaren - syntezy chemiczne, XRD, spektroskopia optyczna, min. 1 rok

4. Opracowanie i zbadanie właściwości optycznych nanometrycznych materiałów typu „core-shell” otrzymanych metodą zol-żelową na bazie koloidalnych roztworów nanokryształów luminescencyjnych - syntezy chemiczne, spektroskopia optyczna, min. 2 lata