Kontakt: tel. 71 395 4131, email:

1. Interpolacja wielkości fizycznych w układach o symetrii kubicznej i heksagonalnej.

Celem pracy jest zbadanie jakiego typu interpolacja pozwala najdokładniej odtworzyć określoną wielkość fizyczną w układzie, jeżeli znamy jej wartości jedynie w kilku punktach. To zagadnienie jest istotne m.in. w zastosowaniach metod matematycznych tomografii komputerowej.

2. Badanie warunku konsystencji danych eksperymentalnych.

W różnego rodzaju eksperymentach (m.in. tomografii komputerowej) mierzy się projekcje (całki liniowe lub powierzchniowe) pewnych funkcji f.  W przypadku badania określonego obiektu, projekcje te są zależne, co określa tzw. warunek konsystencji. Celem pracy jest zbadanie jaka część szumu eksperymentalnego może zostać wyeliminowana w oparciu o ten warunek.