Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

  1. Preparatyka i zbadanie właściwości fizykochemicznych układów nanoferrytów typu MFe2O4 z wykorzystaniem wspomaganej mikrofalami reakcji Bradley’a
  2. Preparatyka i zbadanie właściwości fizykochemicznych układów nanospineli aktywowanych jonami lantanowców do zastosowania w aplikacjach biologicznych
  3. Preparatyka i zbadanie właściwości fizykochemicznych układów nanoperowskitów typu ABO3 domieszkowanych jonami lantanowców z wykorzystaniem technik wodnych i bezwodnych do zastosowań w bio-obrazowaniu
  4. Synteza i funkcjonalizacja powierzchni nanoferrytów wybranymi molekułami biologicznie aktywnymi
  5. Synteza i funkcjonalizacja powierzchni nanoperowskitów wybranymi molekułami biologicznie aktywnymi
  6. Zbadanie formy oddziaływań ligand organiczny - powierzchnia nanocząstek oraz ocena wykorzystania układów w transporcie leków
  7. Zbadanie formy oddziaływań ligand organiczny - powierzchnia nanocząstek oraz ocena efektów cytotoksycznych układów

Tematyka prac bezpośrednio związana z realizacją projektów badawczych.

Literatura pomocnicza:

1. Wiglusz R.J., Watras A., Małecka M., Maleszka-Bagińska K., Dereń P.J., Pązik R., Investigation of the structure evolution in the ZnX2O4, X – Al+3, Ga+3, In+3 spinel nano-series. Consequences for the synthesis of up-converting (Er+3/Yb+3) phosphors, European Journal of Chemistry 2014.

2. Pa̧zik, R., Piasecka, E., Małecka, M., Kessler, V.G., Idzikowski, B., Śniadecki, Z., Wiglusz, R.J., Facile non-hydrolytic synthesis of highly water dispersible, surfactant free nanoparticles of synthetic MFe2O4 (M-Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+) ferrite spinel by a modified Bradley reaction, RSC Advances, 3 (2013), 12230.

3. Wilkinson K., Ekstrand-Hammarstrom B., Ahlinder L., Guldevall K., Pazik R., Kepinski L., Kvashnina K.O., Butorin S.M., Brismar H., Onfelt B., Osterlund L., Seisenbaeva G.A. and Kessler V.G., Visualization of custom-tailored iron oxide nanoparticles chemistry, uptake, and toxicity, Nanoscale 4 (2012), 7383.

4. Pazik, R., Andersson, R., Kȩpiński, L., Nedelec, J.-M., Kessler, V.G., Seisenbaeva, G.A., Surface functionalization of the metal oxide nanoparticles with biologically active molecules containing phosphonate moieties. Case study of BaTiO3, Journal of Physical Chemistry C, 115 (2011), 9850.

5. Pazik, R., Seisenbaeva, G.A., Wiglusz, R.J., Kepinski, L., Kessler, V.G., Crystal structure and morphology evolution in the LaXO 3, X = Al, Ga, in nano-oxide series. consequences for the synthesis of luminescent phosphors, Inorganic Chemistry, 50 (2011), 2966.

6. Pązik R., Seisenbaeva G., Gohil S., Wiglusz ., Kępiński L, Stręk W., Kessler V.G., Simple and efficient synthesis of a Nd:LaAlO3 NIR nanophosphor from rare earth alkowo-monoaluminates Ln2Al2(OiPr)12(iPrOH)2 single source precursors by Bradley reaction, Inorganic Chemistry, 49 (2010), 2684.