Kontakt: tel. 71 395 4294, email:

Synteza i badanie materiałów katalitycznych

Tematyka proponowanych prac dotyczy katalizy i adsorpcji. Synteza materiałów katalitycznie aktywnych będzie opierać się na jednej z wybranych metod: synteza zol-żel, synteza w mikroemulsji, metoda hydrotermalna z aktywacją mikrofalową. Studenci zapoznają się z metodami badania katalizatorów takimi jak: XRD (skład fazowy), mikroskopia elektronowa, niskotemperaturowa adsorpcja N2 - 77K (tekstura: SBET, Vp), metody termoprogramowane:  TPR, TPD-MS, TPO (własności red-ox, własności adsorpcyjne. Część prac jest realizowana również z projektów europejskich (GreenAir).