Temat: Otrzymywanie i badanie nowych materiałów do zastosowań biomedycznych

Opiekun: dr hab. Rafał J. Wiglusz, prof. nadzw. (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

Głównym celem pracy doktorskiej będzie uzyskanie nowych biomateriałów, począwszy od technologii ich wytwarzania, poprzez optymalizację ich funkcji, aż do opracowania ich zastosowania w medycynie. Np. trudno gojące się rany, to odwieczny problem chorych, lekarzy różnych specjalności. Choć dotyczy setek tysięcy pacjentów w naszym kraju, jest bagatelizowany. Nie otrzymują oni odpowiedniego leczenia i opieki. Istnieją różne przyczyny przewlekłych ran. Do czynników ogólnoustrojowych, hamujących proces gojenia, trzeba zaliczyć niedostateczne ukrwienie, przez co tkanki otrzymują mniej tlenu i składników odżywczych – białka, witamin, minerałów. Przy braku odpowiedniego leczenia mogą stać się przyczyną groźnych zakażeń całego organizmu. Nie jest jednak powiedziane, że z powodu obciążenia genetycznego jest się skazanym na rozwój pełnoobjawowej choroby żylakowej i jej powikłań. Najlepszym rozwiązaniem są nowoczesne specjalistyczne materiały dla ran przewlekłych, trudno gojących. Szeroka gama nowoczesnych materiałów opatrunkowych pozwali na optymalne dobranie materiału, w zależności od stanu rany. Obok istotnych korzyści medycznych i terapeutycznych nowoczesny system wilgotnego leczenia ran skraca czas leczenia i znacząco obniża jego koszty.