Temat: Konwersja promieniowania UV i niebieskiego na inną barwę światła w układach lantanowców, potencjalnie przydatnych do oświetleń typu LED

Opiekun: dr hab. Piotr Solarz (Oddział Spektroskopii Obtycznej)

Kontakt: tel. 71 395 4181 email: 

Cel i zakres pracy:

  • Zbadanie zjawisk i wydajności konwersji w układach aktywowanych parami różnych lantanowców w funkcji ich wzajemnego stężenia oraz temperatury.
  • Zbadanie zdolności do modelowania koloru luminescencji w funkcji wzajemnego stężenia aktywatorów.

Przewiduje się udział doktoranta w aktywnym wytwarzaniu materiałów w postaci mikro i nano-krystalicznej.