Tematyka: Synteza i zbadanie właściwości luminescencyjnych wielofunkcyjnych nanostruktur do zastosowań w terapii fototermicznej i termometrii luminescencyjnej

Opiekun: dr hab. Łukasz Marciniak (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: 71 3954 188, e-mail:

Tematyka pracy doktorskiej będzie związana z syntezą i zbadaniem właściwości luminescencyjnych wielofunkcyjnych nanostruktur do zastosowań w teranostyce. Wytworzone materiały posłużą jako konwertery promieniowania elektromagnetycznego z zakresu bliskiej podczerwieni na ciepło, umożliwiając jednocześnie bezkontaktowy odczyt ich temperatury wykorzystując metodę termometrii luminescencyjnej Głównym celem badań doktoranta będzie zbadanie wpływu parametrów materiałowych nanostruktur i międzyjonowych procesów transferów energii na wydajność procesów konwersji światła na ciepło przy jednoczesnych zachowaniu wysokiej czułości termometru luminescencyjnego.