Temat: Wpływ elektronów zlokalizowanych na właściwości cieplne, magnetyczne i transportowe związków metalicznych

Opiekun: dr hab. Zbigniew Gajek prof. nadzw. (Oddział Badań Magnetyków)

Kontakt: tel. 71 395 4192, email:

Metaliczne układy f-elektronowe to bardzo różnorodna, niezwykle bogata pod względem właściwości fizycznych grupa związków. Bliskość energii quasi-zlokalizowanych elektronów f oraz elektronów przewodnictwa sprawia, że czynniki zewnętrzne, takie jak ciśnienie, temperatura, rozcieńczenie chemiczne, pole elektryczne czy pole magnetyczne prowadzą do zaskakujących odpowiedzi układu. To w tych związkach zaobserwowano anomalne właściwości magnetyczne, nowego typu nadprzewodnictwo o elektronowym mechanizmie i innych niż s symetriach parowania, bogactwo przejść fazowych, różnego rodzaju uporządkowania. Związki te to prawdziwe laboratorium fizyki XXI wieku i niezmienne od lat wyzwanie dla fizyków ciała stałego.

Celem pracy będzie spójny opis teoretyczny dostępnych wyników doświadczalnych. Proponowany temat jest bardzo pojemny i od inwencji doktoranta będzie zależał ostateczny kształt pracy.