Temat: Wzrost, struktura, stabilność i reaktywność nanocząstek metali grup przejściowych osadzonych na aktywnych nośnikach tlenkowych

Opiekun: dr hab. Małgorzata Małecka (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy)

Kontakt: tel. 71 395 4150, email:

Praca będzie miała charakter doświadczalny. Przedmiotem badań będą układy katalityczne wysoko zdyspergowanych cząstek metali przejściowych na aktywnych nośnikach tlenkowych. Dla zastosowań katalitycznych bardzo ważnym parametrem jest rozmiar, ułożenie na nośniku i rodzaj eksponowanych ścian nanokrystalitów metalu szlachetnego a także stabilność strukturalna cząstek metalu w trakcie cyklicznych procesów utleniania-redukcji. Równie ważnym parametrem jest oddziaływanie nanocząstka-nośnik, gdzie dobór odpowiednich komponentów układu decyduje o zdolności katalitycznej badanego materiału. Do realizacji tematu konieczne będzie opracowanie (zaadaptowanie) metod syntezy  oraz opanowanie technik doświadczalnych  dla dogłębnego opisu właściwości fizykochemicznych badanych układów. Celem pracy będzie wyjaśnienie interakcji w układzie nanocząstka-nośnik w warunkach zbliżonych do pracy katalizatora.