Temat: Stereochemia i właściwości pochodnych metaloftalocyjanin (M(II)Pc)

Opiekun: Prof. dr hab. Jan Janczak (Oddział Badań Strukturalnych)

Kontakt: tel. 71 395 4232, email: 

Metal(II) ftalocyjaniny  (m.in. MgPc, ZnPc, MnPc, FePc, CoPc) mimo że są znane jest od kilku dziesięcioleci, to jednak ciągle budzą duże zainteresowanie z uwagi na różnorodne ich zastosowanie. Właściwości metaloftalocyjanin metali przejściowych, jako przedstawicieli rodziny metaloftalocyjanin metali na +2 stopniu utlenienia, znacznie odbiegają od ftalocyjanin magnezu i cynku (Mg, d0, Zn, d10) ze względu na strukturę elektronową jonu centralnego (Mn2+(Ar)3d5; Fe2+, (Ar)3d6Co2+, (Ar)3d7). Dlatego celem pracy będzie otrzymanie i charakterystyka nowych koordynacyjnych związków kompleksowychmetaloftalocyjanin z dodatkowymi aksjalnie przykoordynowanymi ligandami N- i O-donorowym i przeprowadzenie ich analizy strukturalnej oraz zbadanie ich właściwości.