Samorząd Doktorancki ma za zadanie reprezentować interesy Doktorantów Instytutu wewnątrz jak i poza murami jednostki, dbać o poszanowanie praw i przywilejów doktorantów, wspierać ich inicjatywy, pomagać rozwiązywać problemy o podłożu administracyjnym.

Swoją działalność Samorząd opiera czterech aktach prawnych:

Samorząd zarządzany jest przez Radę Samorządu, w skład której wchodzą:

Zgodnie z regulaminem Samorządu wybory do Rady odbywają się co roku w grudniu.

Oprócz reprezentowania doktorantów, celem samorządu jest także integracja słuchaczy Studium Doktoranckiego. Jednym ze sposobów realizowania tego zadania jest organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych. Jak na razie od początku działalności Samorządu w 2012 roku udało się zorganizować wyjazdy integracyjne: w Góry Sowie (maj 2012), w Kotlinę Kłodzką (październik 2013) oraz w Góry Izerskie (czerwiec 2014).

Aktualnie Rada Samorządu zajmuje się:

  • redagowaniem Broszury Informacyjnej dla doktorantów Pierwszego Roku,
  • wymianą legitymacji studenckich,
  • kwestiami ubezpieczenia zdrowotnego dla doktorantów,
  • przyznawaniem stypendiów socjalnych,
  • kartami abonamentowymi dla doktorantów na programy sportowe,
  • przygotowaniami kolejnego „Rajdu Doktoranta”.

W razie pytań i uwag proszę kontaktować się członkami Rady Samorządu (dane kontaktowe).