Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN zaprasza doktorantów uczelni wrocławskich na wykłady prowadzone w ramach Studium Doktoranckiego.

W roku akademickim 2015/16 odbędą się dwa 30-godzinne cykle wykładów:
- Mechanika kwantowa. Wykładowca prof. dr hab. Tadeusz Kopeć, semestr zimowy 2015/16, początek 6 X 2015 r.
- Fizyka przejść fazowych. Wykładowca prof. dr hab. Józef Sznajd, semestr letni 2015/16, początek 16 II 2016 r.

Oba wykłady kończą się egzaminami i mają przypisane po 2 punkty ECTS.

Zgłoszenia przyjmuje kierownik Studium: prof. dr hab. Marek Wołcyrz.

Szczegóły dotyczące wykładów: Mechanika kwantowaFizyka przejść fazowych.