Instytut prowadzi szereg działań skierowanych do studentów uczelni wyższych, a także osób zainteresowanych nauką. W ramach Studium Doktoranckiego INTiBS PAN realizowane są prace doktorskie z fizyki i chemii ciała stałego. Za zgodą macierzystych uczelni, studenci mogą realizować w Instytucie prace magisterskie, a także praktyki studenckie. Prowadzone są także dla zainteresowanych staże naukowe na zasadzie wolontariatu. Corocznie organizowane są także warsztaty naukowe "Niskie Łąki" (czerwiec/lipiec), oraz instytutowa edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (wrzesień). Na prośbę zorganizowanych grup (głównie szkolnych) realizowane są wycieczki po Instytucie wraz z pokazami i wykładami popularnonaukowymi.