Dla pracownikówAktualne

Nazwa Termin Grupa Organizacja Opis
CERN Fellowship programme Bieżące Wszyscy CERN Programy stażowe w CERN. Więcej
BRIdge Bieżące Wszyscy NCBiR Wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych. UWAGA!!! Program przeznaczony dla spółek typu SPIN OFF.
SKILLS - szkolenia Bieżące Wszyscy FNP Szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, transferu technologii i przedsiębiorczości; warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej i upowszechniania nauki.
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30