start     kontakt
Komitet Krystalografii PAN
Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

zapraszają na

59 Konwersatorium Krystalograficzne
29 - 30 czerwca 2017 r. (czwartek, piątek)
59th Polish Crystallographic Meeting
29 - 30 June, 2017


Warsztaty Naukowe PTK
„Pierwsze kroki z CSD i PDB”
28 czerwca 2017 r. (środa)

oraz Wręczenie Nagrody i Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
30 czerwca 2017 r. (piątek)

które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego „Pierwsze kroki z CSD i PDB” są dedykowane początkującym i nieco bardziej zaawansowanym krystalografom (ale posługującym się dotychczas wyłącznie jedną z wymienionych baz: Cambridge Structural Database i Protein Data Bank) oraz innym niż krystalografowie badaczom struktury i właściwości związków organicznych, koordynacyjnych i wielkocząsteczkowych. Adeptów krystalografii znającym jedną z prezentowanych baz zapraszamy do zapoznanie się z drugą bazą. W programie, po godzinnym wykładzie (CSD – prof. Marek Główka, PDB – dr hab. Anna Bujacz) osobno dla każdej bazy, uczestnicy warsztatów mają szansę praktycznej nauki i doskonalenia posługiwania się wybraną bazą. Położymy nacisk na możliwości i ograniczenia obu tych popularnych narzędzi krystalograficznych. Na zakończenie planujemy dobrowolne poddanie się sprawdzianowi z szansą na otrzymanie nagrody. Organizator warsztatów – Polskie Towarzystwo Krystalograficzne – nie zapewnia uczestnikom dostępu do indywidualnych komputerów. Tak więc będzie konieczne posiadanie ze sobą własnego laptopa oraz wcześniejsze posadowienie na nim wybranej bazy. Informacje o minimalnych wymogach sprzętowych i sposobie implementacji baz otrzymają zarejestrowani uczestnicy Warsztatów.

W piątek o godz. 15:10 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krystalografii. Będzie to druga edycja nagrody przyznawanej przez Kapitułę powoływaną przez Zarząd Towarzystwa. Po uroczystości przewidziany jest wykład Laureata.


Termin zgłoszeń upłynął 7 VI 2017 r.

207 uczestników - 24 referaty - 169 plakatów
55 uczestników warsztatów PTK


Szczegółowy program Konwersatorium (plik pdf)
Plan sesji plakatowych A i B (plik pdf)
Program i plan sesji plakatowych (plik pdf w formacie na smartfony)

© Konwersatorium Krystalograficzne - 2017